Struktura organizacyjna

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300,  ul. Szkolna 30/38
tel. (0-44) 647-92-03

e-mail: pgik@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 

 Naczelnik  Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP
podinsp. Krzysztof Filipczak
tel. (0-44) 647-92-50,   fax. (0-44) 647-91-41

Sekretariat:
tel. (0-44) 647-92-03


Zakres zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą:

1. Prowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych i procesowych mających na celu ujawnianie przestępstw gospodarczych i ich sprawców oraz wspomaganie w tym zakresie pracy w podległych komisariatach policji.
2. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach w celu skutecznej realizacji procesu wykrywczego.
3. Współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami kontrolnymi oraz przedstawicielami organizacji rządowych i samorządowych, a także innymi organami ochrony prawnej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej.
4. Wykonywanie czynności zleconych przez prokuratury, sądy i inne jednostki Policji w zakresie zadań operacyjno – dochodzeniowych.

 

 

antykorupcja@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 

 

 

Telefon antykorupcyjny: (0-44) 647-91-92

Ponadto można kontaktować się na nr telefonów podane poniżej:
Telefon: (0-44) 647-93-50 do 52
 

U W A G A !

Zgodnie z art. 229§6 kk, art. 230a§ 3 kk i art. 296a§5 kk Ustawy Kodeks Karny z dnia 01.07.2003 r. nie podlega karze ten, kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, jeżeli korzyść majątkowa lub jej obietnica zostały przyjęte a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ ścigania i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten dowiedział się o przestępstwie. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami we wszystkich sprawach o charakterze korupcyjnym.


Zakres zadań do walki z korupcją:

1. Rozpoznawanie, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw korupcyjnych.
2. Rozpoznawanie nowych mechanizmów przestępczego działania oraz metod ich maskowania.
3. Organizowanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych.
4. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie przestępstw korupcyjnych.
5. Organizowanie współpracy z innymi komórkami jednostki w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej.
6. Wykonywanie czynności zleconych przez prokuratury, sądy i inne jednostki Policji w zakresie zadań operacyjno – dochodzeniowych.


 

Metryczka

Data publikacji 30.07.2009
Data modyfikacji 24.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Mastalerz
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Mastalerz Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Sidorko
do góry