Wydział Ruchu Drogowego - Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300, ul. Szkolna 30/38
tel. (0-44) 647-94-25, fax. (044) 647-94-53

p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
podinsp. Krzysztof Skrobek


p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP
kom. Arkadiusz Kosela

Sekretariat:
tel. (0-44) 647-94-25
fax. (0-44) 647-94-53

Kontrolerzy
tel. (0-44) 647-94-23


Zadania Wydziału Ruchu Drogowego :

1. Organizacja i koordynacja ruchu drogowego w zakresie:
• nadzoru i realizacji zadań w zakresie ruchu drogowego,
• rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• informatyki i kartoteki wykroczeń kierowców,
• pilotażu i zabezpieczenia imprez i uroczystości na drogach publicznych,
• realizacja zleconych zadań przez instytucje rządowe i samorządowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2. Likwidacja skutków zdarzeń, kolizji i wypadków drogowych w zakresie:
• szybkiego i właściwego zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
• udzielanie pomocy przedmedycznej i zabezpieczanie mienia uczestników zdarzeń drogowych oraz zapewnianie płynności i bezpieczeństwa ruchu,
• opracowanie dokumentacji dla potrzeb postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa w ruchu drogowym.
3. Prewencja drogowa w ramach:
• przeciwdziałania przestępczości i wykroczeń w ruchu drogowym oraz ścigania ich sprawców,
• zapewnienia płynności ruchu i porządku w newralgicznych punktach,
• pełnienia stałego nadzoru nad trasami centralnie skoordynowanymi,
• ujawniania nieprawidłowości stanu technicznego dróg, ich usuwanie i oznakowanie,
• ujawniania i eliminowania nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego oraz pojazdów nie spełniających obowiązujących przepisów w zakresie stanu technicznego,
• realizacji zadań związanych z pilotażami, zabezpieczeniami imprez i uroczystości, zadań nadzwyczajnych mających na celu zwalczanie przestępczości kryminalnej i gospodarczej.  
 

Metryczka

Data publikacji 30.07.2009
Data modyfikacji 05.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Mastalerz
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Mastalerz Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Sidorko
do góry