Wydział Prewencji - Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Prewencji

Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300,  ul. Szkolna 30/38
tel. (0-44) 647-94-69, fax. (0-44) 647-94-54

 

Punkty Przyjęć Interesantów:


 

1 Punkt mieści się przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71, 11 piętro lokal 102

wtorek 10.00 - 12.00

czwartek 17.00-19.00

2 Punkt mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 127 B

poniedziałek 10.00-12.00

środa 17.00-19.00

dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z Wydziału Prewencji, tel. kontaktowy 44 647-95-20                 

 Naczelnik Wydziału Prewencji KMP
podinsp. Marcin Dziubecki
tel. (0-44) 647-94-52

 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
asp.szt.Tomasz Pałubski
tel. (0-44) 647-95-55

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KMP
asp.szt. Marek Kubiak
tel. (0-44) 647-95-20

Zespół ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP
tel. (0-44) 647-91-79

 

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP

tel. 44 647 92 08

Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP

tel. 44 647 94 71

 

Zakres zadań Wydziału Prewencji:

                    1)  prowadzenie postępowań  wyjaśniających  w sprawach  o wykroczenia;

2)  występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego;
3)  opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie koncepcji działań profilaktycznych w zakresie prewencji kryminalnej oraz realizacja programów prewencyjnych;

4)  realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

5)  prowadzenie  rozpoznania  pod  względem  osobowym, terenowym zjawisk
i zadań mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

6)  realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń;

7) przyjmowanie, szczegółowe  sprawdzanie,  wydawanie  i  terminowe
zwalnianie osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia;

8)   zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie;

9)   zapewnienie ciągłości służby na stanowisku kierowania Komendy;

10) nadzór nad alarmowaniem w Komendzie;

11) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi  Komendy w zakresie właściwości wydziału,

   12) wykrywanie popełnianych przez nieletnich czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji, ujawnianie i eliminowanie źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich;

   13) opracowywanie analizy wyników oraz koordynacja działań w obszarze małoletnich
i nieletnich w zakresie prewencyjnym, dochodzeniowo – śledczym i operacyjnym;

   14) prowadzenie czynności w zakresie poszukiwań nieletnich oraz zaginionych małoletnich (poszukiwania opiekuńcze).

Metryczka

Data publikacji 30.07.2009
Data modyfikacji 05.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Mastalerz
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Mastalerz Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Sidorko
do góry