Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300, ul. Szkolna 30/38
tel.(0-44) 647-94-87,  fax. (0-44) 647-94-79
 
Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP
podinsp. Robert Wójcicki

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego

nadkom. Sebastian Chrzęst

 Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego

asp. szt. Mariusz Słodkowski


Sekretariat:
tel. (0-44) 647-94-87
fax  (0-44) 647-94-79


 


Zakres zadań Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego :

1. Zapewnianie całodobowej ciągłości pracy grup operacyjno – dochodzeniowych w celu natychmiastowej reakcji i obsługi zdarzeń na ternie miasta i powiatu.
2. Obsługa miejsc zdarzeń w celu ujawniania śladów kryminalistycznych pod względem procesowym i technicznym.
3. Dokonywanie dokumentacji fotograficznej, graficznej, video z oględzin i innych czynności.
4. Prowadzenie śledztw i dochodzeń oraz przeprowadzanie czynności dochodzeniowo- śledczych w zakresie powierzonym przez prokuraturę lub sąd.
5. Ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie i upowszechnianie skutecznych metod ich zapobiegania i zwalczania.
6. Szkolenie policjantów w zakresie służby dochodzeniowo – śledczej.
7. Koordynowanie i współpraca z innymi wydziałami w szczególności przez organizowanie przedsięwzięć operacyjno – rozpoznawczych wykonywanych w toku postępowania karnego.
8. Analizowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez służby dochodzeniowo – śledcze komendy i komisariatów w celu wypracowania optymalnych rozwiązań wykrywczych i wyeliminowanie nieprawidłowości.
9. Konsultowanie i wypracowanie metod rozwiązywania problemów w zakresie metodyki kryminalistycznej i stosowania procedury karnej powstałych w trakcie prowadzenia postępowania przygotowawczego.
10. Koordynowanie i nadzorowanie czynności dowodowo - wykrywczych w sprawach o szczególnym stopniu trudności i ciężarze gatunkowym.
11. Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie udzielania pomocy prawnej jednostkom terenowym Policji w obrębie prawnym z zagranicą.
12. Ewidencjonowanie i przechowywanie w magazynie depozytowym dowodów rzeczowych zabezpieczonych w postępowaniach przygotowawczych przez poszczególne komórki Komendy oraz nadzorowanie w tym zakresie podległych Komisariatów.
 

Metryczka

Data publikacji 30.07.2009
Data modyfikacji 01.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Mastalerz
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Mastalerz Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Sidorko
do góry