Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).
Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.
Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

 

na adres poczty elektronicznej: komendant@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl 

lub listownie na adres:

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Szkolna 30/38

97-300 Piotrków Trybunalski

Metryczka

Data publikacji : 21.02.2012
Data modyfikacji : 17.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Sidorko

Nawigacja

do góry