Informacje dla osób niesłyszących - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób niesłyszących

Informacje dla osób niesłyszących

Ułatwienia dla osób niesłyszących:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z jednostka Policji.


W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

  • kontaktować się z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ulicy Szkolnej 30/38 w Piotrkowie Trybunalskim w godzinach 8.00 – 16.00,
  • komunikować się z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim za pomocą:

 

•    faksu - numer 44 647-92-00 lub 44 647-92-09

•    poczty elektronicznej - dyzurny@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl,

•    wiadomości tekstowej (sms) wysłanej na numer 723- 640- 272

 

W kontakcie z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim osoba niepełnosprawna ma prawo do:

•    pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

•    pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,

•    tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN


Aby skorzystać z pośrednictwa  tłumacza prosimy o powiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim (pisemnie, mailem, faksem lub za pomocą wiadomości tekstowej - sms) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych – w takich sytuacjach za pomocą faksu wysyłanego na numer 44 647-92-00  lub wiadomości tekstowej skierowanej na numer alarmowy 112 lub 723-640-272. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, wizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim nie musi być wcześniej uzgadniana.

 

Wzór formularza zgłoszenia:

Pliki do pobrania

  • 09.10.2015 13:15
    (doc 26 KB)
  • formularz zgłoszenia

Metryczka

Data publikacji 09.10.2015
Data modyfikacji 08.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Sidorko
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Sidorko
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Sidorko
do góry