Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza


Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim:
• Przekazanie dokumentu poprzez dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Następnie klikamy: Załatw sprawę

W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim lub identyfikator kmppt

Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką w celu zaadresowania)

Kolejne etapy to: uzupełnienie treści pisma, dołączenie stosownych załączników, podpisanie i wysłanie.

• Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres izabela,gajewska@piotrkow-trybunalski.ld,policja.gov.pl  Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
• Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w Punkcie Recepcyjnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 30/38 w Piotrkowie Trybunalskim na następujących nośnikach danych:
a) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
• Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
• Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) ODS, ODT
c) XLS
d) CSV
e) TXT
f) JPG
g) PDF
h) ZIP
• Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500 MB.
• Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 12.06.2015
Data modyfikacji : 09.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Dagmara Mościńska
do góry