Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KMP w Piotrkowie Trybunalskim, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

  

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KMP w Piotrkowie Trybunalskim, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

>>> pobierz wniosek <<<

 

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:

    Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
    ul. Szkolna 30/38
    97-300 Piotrków Trybunalski

 

Metryczka

Data publikacji : 30.07.2009
Data modyfikacji : 04.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Para
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Para Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane
do góry